Известни личности

Проф. Михаил Мичев, който дълги години е бил преподавател в Софийския университет. Негова е идеята да се направи емблема на Царевец.

Роден в селото е и поетът Цанко Христов.