Исторически забележителности

Храмът е в центъра на  село Царевец, и е построен в края на 14- ти или началото на 15- ти век. Явно той е издигнат на свято място, където в Средновековието около 12-13- ти век са погребвали знатни и значими за хриястиянството и обществото хора, чиито гробове и до ден днешен личат. В двора на същата църква по- късно е издигната друга църква - "Свети Димитър", която и в момента е действаща.

За храма "Свети Никола" има легенда, която разказва, че преди векове, когато турците унищожавали православните храмове, те пощадили тази църква. За да покажат, обаче, пренебрежението си към християнските светци и религия, те изболи с мечове и ятагани очите на светците, нарисувани по стените на храма. По- късно боголюбиви селяни ги напълнили с восък, който стои и до днес някъде по иконите.