Туризъм

На около 21 км в посока Мездра до с. Лютиброд  се издига природен феномен Ритлите – уникални скални образувания. Те са във формата на три успоредни каменни стени. През Римско време са служели за блокиране на изхода на Искърското дефиле, а днес биват покорявани от катерачи и алпинисти. Вляво от тях е историческият Рашов дол, където са убити десет Ботеви четници и където в малка гробница се съхранят костите им. От Рашoв дол през р. Искър се намира пътят на баба Илийца, минаващ през Просечен камък и стигащ до Черепишкия манастир (20 км).

 

Издълбани в скалите графити могат да се видят в нишите на южните склонове на хълмовете Средния камик и Говедарника край село Царевец. Според специалистите надписите датират от 16-19 век.
Те могат да бъдат открити в около 30 малки пещери и ниши на 40-метровите скали. Повечето графити са разположени близо до алувиалната тераса на река Искър, но други са на 20-30 метра височина.

Във всички надписи е споменато, че са писани през пролетта, а в един от тях се посочва, че в неделята след Великден било намерено лечебно растение. Това насочва специалистите към мисълта, че в миналото на това място е бил практикуван един забравен пролетен обряд, свързан с търсенето на «биле». Той вероятно се е предшествал от ритуална инкубация в пещерите, за което говорят опушените сводове на някои от тях.

Експертите разделят изображенията на фигурални, антропоморфни и абстрактни. Сред фигуралните, зооморфни изображения доминират рисунките на елени, сърни и коне, срещат се и отделни рисунки на птици. Според специалистите в тях се забелязват някои елементи на стилизация, които са характерни за тюркското наскално изкуство от Сибир, Централна и Средна Азия и много старобългарски центрове край река Дон и Приазовието, както и Плиска и Преслав. Човешките фигури са силно схематизирани. Някои от хората са показани с копия, други, стрелящи с лък. Освен това сред скалните рисунки се забелязват и редица знаци, сред които доминират християнските кръстове. Могат да се видят и много кръстове, вписани в кръгове, които са били соларни символи за тюркските народи.